Naturgården

www.naturgarden.se

Emma och Claes-Erik driver Naturgården med gårdsbutik, egen djurhållning, styckning och snart ett lokalt slakteri.

Claes-Erik är uppvuxen på gården.


”Vård och skötsel till den egna marken är grunden till att vi är lantbrukare. Det roligaste är fortfarande att röja och stängsla markerna, och se hur landskapet trivs och frodas. När det är så kuperat som här hos oss, så blir det ju att man får ha betesdjur för att hålla öppet. Har man några så kan man ju lika väl ha några till, och därifrån har Naturgården vuxit fram.”

Emma fyller i:


”Öppna marker ger andra blommor, andra fåglar, insekter och hela naturen väcks till liv. Här växer det annars igen med slånbär, och blir helt dött under. Andra djur går på strandbete vid Stallviken, där man inte heller kan odla mat. Så djurhållningen är nog det bästa vi kan göra för naturen här”

Claes-Erik fortsätter


”I Sverige behöver vi inte vara oroliga för att vi håller för mycket mark öppen, tvärtom. Då är det ju värre i andra delar av världen, där man hugger ner regnskog för att få betesmark. Så kött som produceras på betesmarker i Sverige gynnar naturen, till skillnad från det importerade och storskaligt producerade från Sydamerika.”


Emma och Claes-Erik träffades på universitetet, när Emma läste maringeologi och Claes-Erik miljövetenskap. Deras barn på sju och elva år producerar och säljer vaktelägg i butiken. Sonen sparar visst upp till en egen gris.

Både Emma och Claes-Erik är uppvuxna med ekologiskt lantbruk, och allt som säljs i gårdsbutiken är ekologiskt certifierat.

”Det känns konstigt att spruta gifter på det vi sedan skall äta. Gifterna är såklart inte bra för naturen, då det som dödar en insekt säkert dödar fler. Konstgödslets fosfor är en ändlig resurs, så 1900-talets lantbruk är helt enkelt inte hållbart över längre tid.” säger Claes-Erik.


”Kommunen kan stötta den ekologiska utvecklingen aktivt, genom att rikta sina uppköpsavtal. Maten är helt enkelt för billig idag. Tänk att det inte ens lönar sig att plocka bären som finns gratis i naturen, när vi nu inte får billig arbetskraft från utlandet.”

Emma fortsätter kring mat


”Det har väl sin charm att årstiderna får bestämma vad vi äter, och när jordgubbarna faktiskt är mogna på riktigt. Det blir extra gott, när man har fått längta. När alla har tillgång till allt alltid – blir det då verkligen lika gott?Det behövs inte mycket yta för att odla lite åt sig själv Att odla lite egen sallad bara för att må bra.


Det finns så mycket vacker natur för oss runt knuten. Idag pratar vi om Grön Rehab som något nytt. Men det är ju bara att ta för sig av den sundhet som redan finns naturligt omkring oss!”


https://www.naturgarden.se/